Prehľad vypísaných tém - Technická fakulta

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Porovnanie kvality brzdových materiálov v prevádzke
Stav témy:
schválené (Ing. Rastislav Mikuš, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Rastislav Bernát, PhD.
Fakulta:
Technická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra kvality a strojárskych technológií - TF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Ing. Rastislav Bernát, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je sledovanie a vyhodnotenie kvality brzdových materiálov v prevádzke na základe úbytku trecieho materiálu, zmeny rozmerovej presnosti a porovnania kvality trecích povrchov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-KBI kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.