Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Preferencie spotrebiteľov pri nákupe mliečnych výrobkov
State of topic: approved (doc. RNDr. Dana Országhová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Mathematics - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
doc. RNDr. Dana Országhová, CSc.
Summary:
Cieľom diplomovej práce je vymedziť a poukázať na preferencie spotrebiteľov, a to pri nákupe vybraných druhov mliečnych výrobkov. Praktická časť práce bude zacielená na získanie údajov a ich analýzu z výsledkov dotazníkového prieskumu zameraného na zistenie preferencií spotrebiteľov pri nákupe mliečnych výrobkov so zameraním na obyvateľov pochádzajúcich z Nitrianskeho kraja.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-AOM Agrarian Trade and Marketing

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.