Prehľad vypísaných tém - Technická fakulta

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Využitia databáz v reálnom podniku
Stav témy: schválené (doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. František Adamovský, PhD.
Fakulta: Technická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky - TF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. František Adamovský, PhD.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia