Přehled vypsaných témat - Technická fakulta

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Zabezpečenie podniku s využitím IT
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. František Adamovský, PhD.
Fakulta: Technická fakulta
Garantující pracoviště:
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:

K tématu nejsou zadaná žádná omezení