Přehled vypsaných témat - Technická fakulta

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Analýza výrobného procesu pri sústružení
Stav tématu:
schváleno (Ing. Rastislav Mikuš, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Technická fakulta
Garantující pracoviště:
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
doc. Ing. Ján Žitňanský, PhD.
Abstrakt:
Podrobný popis výrobného procesu sústruženia s návrhom rezných podmienok

K tématu nejsou zadaná žádná omezení