Prehľad vypísaných tém - Technická fakulta

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Analýza výrobného procesu pri sústružení
Stav témy:
schválené (Ing. Rastislav Mikuš, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Technická fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra kvality a strojárskych technológií - TF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt: Podrobný popis výrobného procesu sústruženia s návrhom rezných podmienok

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia