Přehled vypsaných témat - Technická fakulta

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Identifikácia a hodnotenie rizík pri manipulácii s bremenami
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.
Fakulta:
Technická fakulta
Garantující pracoviště:
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.
Abstrakt:
Študent v práci identifikuje a hodnotí rizika pri manipulácii s bremenami vo vybranom podniku.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-VAB výrobné technológie pre automobilový priemysel

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.