Prehľad vypísaných tém - Technická fakulta

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Identifikácia a hodnotenie rizík pri manipulácii s bremenami
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.
Fakulta:
Technická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky - TF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Študent v práci identifikuje a hodnotí rizika pri manipulácii s bremenami vo vybranom podniku.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-VAB výrobné technológie pre automobilový priemysel

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.