Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Využitie netradičných surovín v pekárskych technológiách vo vzťahu k potenciálnym rizikám ich aplikácie.
State of topic:
approved (doc. Ing. Ján Mareček, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department:
Department of Technology and Quality of Plant Products - FBFS
Max. no. of students:
2
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Summary:
Téma ZP je orientovaná na overovanie možností využívania nepekárskych surovín (semená pseodoobilnín, ale aj ďalších potenciálne zaujímavých surovín), ktorých úlohou je priniesť do pšeničných, resp. pšenično ražných pekárskych výrobkov nutrične zaujímavé zločky s biologickou aktivitou. S tým všamk môžu súvisieť aj určité riziká, ktoré zatiaľ nie sú dostatočne popísané a zadefinované.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BKB Food Safety and Control

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.