Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Využitie netradičných surovín v pekárskych technológiách vo vzťahu k potenciálnym rizikám ich aplikácie.
Stav témy: schválené (doc. Ing. Ján Mareček, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov - FBP
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
Abstrakt:
Téma ZP je orientovaná na overovanie možností využívania nepekárskych surovín (semená pseodoobilnín, ale aj ďalších potenciálne zaujímavých surovín), ktorých úlohou je priniesť do pšeničných, resp. pšenično ražných pekárskych výrobkov nutrične zaujímavé zločky s biologickou aktivitou. S tým všamk môžu súvisieť aj určité riziká, ktoré zatiaľ nie sú dostatočne popísané a zadefinované.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BKB bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.