Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Možnosti využitia reologických metód na sledovanie vlastností cesta pripraveného z komponentných múk.
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Ján Mareček, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov - FBP
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Reologické metódy hodnotenia kvality múk a overovanie vlastností cesta sú veľmi perspektívnymi postupmi, ktoré aj v budúcnosti budú rozhodovať o odporúčaných kvalitatívne najvhodnejších surovinách. Ich štúdium a vyhodnocovanie vplyvov a metodických modifikácií, predovšetkým pre netradičné kompozitné múky, je významné a je očakávaný praktický prínos riešenia práce.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TNI technológia potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.