Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Vplyv prídavku sušených zemiakov na kvalitu pekárskych výrobkov
Stav témy: schválené (doc. Ing. Ján Mareček, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Mareček, PhD.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Ján Mareček, PhD.
Abstrakt:
Možnosti využitia sušených zemiakov (zemiakových vločiek, múky) ako prídavku do pekárskych výrobkov a vplyv na ich technologickú a senzorickú kvalitu.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TNI technológia potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.