Summary of topics offered - Department of Animal Physiology (FBFS)

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Vplyv aplikácie kvercetínu na antioxidačný profil reprodukčného tkaniva ZDF potkanov
State of topic: approved (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department:
Department of Animal Physiology - FBFS
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Summary: Kvercetín, hlavný predstaviteľ podtriedy flavonolov a jeho glyko-formy predstavujú 60-75 % všetkých flavonoidov. Kvercetín preukázal schopnosť zabraňovať oxidácii lipoproteínov s nízkou hustotou pohlcovaním voľných radikálov a chelatáciou iónov prechodných kovov. Výsledkom toho je, že kvercetín môže pomôcť v prevencii niektorých ochorení, ako je rakovina, ateroskleróza a chronický zápal. Rovnako bolo zistené, že kvercetín môže nepriamo ovplyvniť kvalitu spermií prostredníctvom stimulácie pohlavných orgánov. Cieľom bakalárskej práce bude analýza vplyvu aplikácie kvercetínu na antioxidačný profil (aktivita enzymatických antioxidantov, koncentrácia neenzymatických antioxidantov) samčích reprodukčných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanov.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-ABB Applied Biology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.