Přehled vypsaných témat - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Vplyv aplikácie kvercetínu na oxidatívne charakteristiky reprodukčného tkaniva ZDF potkanov
Stav tématu:
schváleno (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Abstrakt:
Kvercetín, hľavný predstaviteľ podtriedy flavonolov a jeho glyko-formy predstavujú 60-75 % všetkých flavonoidov. Kvercetín preukázal schopnosť zabraňovať oxidácii lipoproteínov s nízkou hustotou pohlcovaním voľných radikálov a chelatáciou iónov prechodných kovov. Výsledkom toho je, že kvercetín môže pomôcť v prevencii niektorých ochorení, ako je rakovina, ateroskleróza a chronický zápal. Rovnako bolo zistené, že kvercetín môže nepriamo ovplyvniť kvalitu spermií prostredníctvom stimulácie pohlavných orgánov. Cieľom bakalárskej práce bude analýza vplyvu aplikácie kvercetínu na oxidatívny profil (produkcia voľných radikálov, celková antioxidačná aktivita, oxidatívne poškodenie proteínov a lipidov) samčích reprodukčných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanov.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ABb aplikovaná biológia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.