Prehľad vypísaných tém - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Vplyv aplikácie kvercetínu na oxidatívne charakteristiky reprodukčného tkaniva ZDF potkanov
Stav témy:
schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Kvercetín, hľavný predstaviteľ podtriedy flavonolov a jeho glyko-formy predstavujú 60-75 % všetkých flavonoidov. Kvercetín preukázal schopnosť zabraňovať oxidácii lipoproteínov s nízkou hustotou pohlcovaním voľných radikálov a chelatáciou iónov prechodných kovov. Výsledkom toho je, že kvercetín môže pomôcť v prevencii niektorých ochorení, ako je rakovina, ateroskleróza a chronický zápal. Rovnako bolo zistené, že kvercetín môže nepriamo ovplyvniť kvalitu spermií prostredníctvom stimulácie pohlavných orgánov. Cieľom bakalárskej práce bude analýza vplyvu aplikácie kvercetínu na oxidatívny profil (produkcia voľných radikálov, celková antioxidačná aktivita, oxidatívne poškodenie proteínov a lipidov) samčích reprodukčných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ABB aplikovaná biológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.