Přehled vypsaných témat - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Vplyv polyfenolických biomolekúl na antioxidačný profil krvi
Stav tématu: schváleno (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Abstrakt: Polyfenoly sú sekundárnymi metabolitmi rastlín a vo všeobecnosti sa podieľajú na ochrane proti ultrafialovému žiareniu alebo agresii patogénmi. V poslednom desaťročí je veľký záujem o potenciálne zdravotné prínosy rastlinných polyfenolov ako antioxidantov. Epidemiologické štúdie a súvisiace metaanalýzy silne naznačujú, že dlhodobá konzumácia diét bohatých na rastlinné polyfenoly ponúka ochranu proti rakovine, kardiovaskulárnym a neurodegeneratívnym ochoreniam, cukrovke alebo osteoporóze. Napriek tomu, že je možné vedecky vysvetliť niekoľko biologických účinkov založených na epidemiologických štúdiách, mechanizmus účinku niektorých účinkov polyfenolov nie je úplne pochopený. Preto je úloha polyfenolov v ľudskom zdraví stále plodnou oblasťou výskumu. Cieľom diplomovej práce bude analýzy vplyvu aplikácie polyfenolických zlúčenín na antioxidačné charakteristiky krvi (aktivita antioxidačných enzýmov, koncentrácia neenzymatických antioxidantov, oxidatívne poškodenie proteínov a lipidov).


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-ABi aplikovaná biológia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.