Summary of topics offered - Department of Animal Physiology (FBFS)

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Vplyv polyfenolických biomolekúl na biochemický a endokrinný profil krvi
State of topic:
approved (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department:
Department of Animal Physiology - FBFS
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Summary:
Polyfenoly sú sekundárnymi metabolitmi rastlín a vo všeobecnosti sa podieľajú na ochrane proti ultrafialovému žiareniu alebo agresii patogénmi. V poslednom desaťročí je veľký záujem o potenciálne zdravotné prínosy rastlinných polyfenolov ako antioxidantov. Epidemiologické štúdie a súvisiace metaanalýzy silne naznačujú, že dlhodobá konzumácia diét bohatých na rastlinné polyfenoly ponúka ochranu proti rakovine, kardiovaskulárnym a neurodegeneratívnym ochoreniam, cukrovke alebo osteoporóze. Napriek tomu, že je možné vedecky vysvetliť niekoľko biologických účinkov založených na epidemiologických štúdiách, mechanizmus účinku niektorých účinkov polyfenolov nie je úplne pochopený. Preto je úloha polyfenolov v ľudskom zdraví stále plodnou oblasťou výskumu. Cieľom diplomovej práce bude analýzy vplyvu aplikácie polyfenolických zlúčenín na biochemické a endokrinné charakteristiky krvi (parametre energetického, hepatálneho a dusíkatého profilu, koncentrácia zvolených reprodukčných hormónov).


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ATI Agrobiotechnology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.