Prehľad vypísaných tém - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Vplyv polyfenolických biomolekúl na biochemický a endokrinný profil krvi
Stav témy:
schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Abstrakt:
Polyfenoly sú sekundárnymi metabolitmi rastlín a vo všeobecnosti sa podieľajú na ochrane proti ultrafialovému žiareniu alebo agresii patogénmi. V poslednom desaťročí je veľký záujem o potenciálne zdravotné prínosy rastlinných polyfenolov ako antioxidantov. Epidemiologické štúdie a súvisiace metaanalýzy silne naznačujú, že dlhodobá konzumácia diét bohatých na rastlinné polyfenoly ponúka ochranu proti rakovine, kardiovaskulárnym a neurodegeneratívnym ochoreniam, cukrovke alebo osteoporóze. Napriek tomu, že je možné vedecky vysvetliť niekoľko biologických účinkov založených na epidemiologických štúdiách, mechanizmus účinku niektorých účinkov polyfenolov nie je úplne pochopený. Preto je úloha polyfenolov v ľudskom zdraví stále plodnou oblasťou výskumu. Cieľom diplomovej práce bude analýzy vplyvu aplikácie polyfenolických zlúčenín na biochemické a endokrinné charakteristiky krvi (parametre energetického, hepatálneho a dusíkatého profilu, koncentrácia zvolených reprodukčných hormónov).


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ATI agrobiotechnológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.