Prehľad vypísaných tém - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Využitie predkolízneho varovného systému v autobusovej doprave
Stav témy: schválené (doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Fakulta: Technická fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra dopravy a manipulácie - TF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Abstrakt: Využitie predkolízneho varovného systému v autobusovej doprave pomocou aktívnych snímačov pohybu v okolí autobusu a zvukovou signalizáciou pre vodičov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia