Prehľad vypísaných tém - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Chemické a fyzikálne riziká v pekárskych a cukrárskych výrobkoch
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jozef Golian, Dr. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Martina Fikselová, PhD.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
doc. Ing. Martina Fikselová, PhD.
Abstrakt:
- pekárske/ cukrárske výrobky- charakteristika, rozdelenie - definícia rizika, charakteristika možných zdrojov chemických a fyzikálnych rizík v potravinách, kontrola - monitoring RASFF v súvislosti s výskytom chemických a fyzikálnych rizík v pekárskych/cukrárskych výrobkoch v poslednom období - legislatíva (EÚ a národná) súvisiaca s danou problematikou


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BKB bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
FBP
P15-0071-B Riziká pri produkcii potravín