Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Vplyv vybraných technologických parametrov na fyziologické vlastnosti zrna jačmeňa sladovníckeho
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Ján Mareček, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Štefan Dráb, PhD.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště:
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
Ing. Štefan Dráb, PhD.
Abstrakt:
Jačmeň patrí medzi najdôležitejšie obilniny využívajúce sa v sladovníckom priemysle. Jednou z jeho najdôležitejších vlastností je schopnosť klíčiť aj po niekoľko mesačnom procese skladovania. Na túto fyziologickú vlastnosť môže vplývať viacero faktorov, ako sú odroda, pestovateľská lokalita, agrotechnika, zber, ošetrenie a skladovanie jačmeňa. S cieľom determinácie sladovníckej kvality sú v jačmeni analyzované viaceré technologické parametre, ktoré môžu poskytnúť dôležité informácie o fyziologických vlastnostiach jačmeňa. V práci budú analyzované vybrané technologické parametre kvality odrôd sladovníckeho jačmeňa s cieľom determinácie ich vplyvu na fyziologické vlastnosti zrna.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-TNi technológia potravín

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.