Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Vplyv vybraných technologických parametrov na fyziologické vlastnosti zrna jačmeňa sladovníckeho
State of topic:
approved (doc. Ing. Ján Mareček, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department: Department of Technology and Quality of Plant Products - FBFS
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Ing. Štefan Dráb, PhD.
Summary:
Jačmeň patrí medzi najdôležitejšie obilniny využívajúce sa v sladovníckom priemysle. Jednou z jeho najdôležitejších vlastností je schopnosť klíčiť aj po niekoľko mesačnom procese skladovania. Na túto fyziologickú vlastnosť môže vplývať viacero faktorov, ako sú odroda, pestovateľská lokalita, agrotechnika, zber, ošetrenie a skladovanie jačmeňa. S cieľom determinácie sladovníckej kvality sú v jačmeni analyzované viaceré technologické parametre, ktoré môžu poskytnúť dôležité informácie o fyziologických vlastnostiach jačmeňa. V práci budú analyzované vybrané technologické parametre kvality odrôd sladovníckeho jačmeňa s cieľom determinácie ich vplyvu na fyziologické vlastnosti zrna.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TNI Food Technology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.