Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Vplyv vybraných technologických parametrov na fyziologické vlastnosti zrna jačmeňa sladovníckeho
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Ján Mareček, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra technológie a kvality rastlinných produktov - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Jačmeň patrí medzi najdôležitejšie obilniny využívajúce sa v sladovníckom priemysle. Jednou z jeho najdôležitejších vlastností je schopnosť klíčiť aj po niekoľko mesačnom procese skladovania. Na túto fyziologickú vlastnosť môže vplývať viacero faktorov, ako sú odroda, pestovateľská lokalita, agrotechnika, zber, ošetrenie a skladovanie jačmeňa. S cieľom determinácie sladovníckej kvality sú v jačmeni analyzované viaceré technologické parametre, ktoré môžu poskytnúť dôležité informácie o fyziologických vlastnostiach jačmeňa. V práci budú analyzované vybrané technologické parametre kvality odrôd sladovníckeho jačmeňa s cieľom determinácie ich vplyvu na fyziologické vlastnosti zrna.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TNI technológia potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.