Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Využitie alternatívnych surovín pri výrobe bezlepkových produktov
State of topic:
approved (doc. Ing. Ján Mareček, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department: Department of Technology and Quality of Plant Products - FBFS
Max. no. of students:
1
Academic year:2019/2020
Proposed by:
doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
Summary:
Problematika vývoja a výroby bezlepkových potravín vhodných pre celiatikov je stále aktuálnejšia, a využívanie prirodzene bezlepkových surovín je jednou z ciest jej riešenia. Pohľad na bezpečnosť, resp. riziká súvisiace s aplikáciou netradičných surovín stále nie je dostatočne zadefinovaný, a tieto suroviny nie sú dostatočne sledované a popísané. Práve týmito otázkami sa byde zaoberať ZP, v rámci ktorej budú riešené expermentálne overovania využívanie rôznych surovín.

There are no limitations of the topic