Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Riadenie kvality ako štatistický nástroj k zlepšovaniu priemyselnej výroby vo vybranej výrobnej organizácii
State of topic:
approved (Ing. Rastislav Mikuš, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Engineering
Supervising department:
Department of Quality and Engineering Technologies - TF
Max. no. of students:
--
Proposed by: doc. Ing. Maroš Korenko, PhD.
Summary:
Práca sa zaoberá riadením kvality ako štatistickým nástrojom k zlepšovaniu priemyselnej výroby vo vybranej výrobnej organizácii

There are no limitations of the topic