Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Analýza využitia systému 5S pracoviska a jej vplyv na kvalitu výrobného procesu vo vybranej organizácii
State of topic:
approved (Ing. Rastislav Mikuš, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Engineering
Supervising department: Department of Quality and Engineering Technologies - TF
Max. no. of students:--
Proposed by: doc. Ing. Maroš Korenko, PhD.
Summary:
Práca sa zaoberá analýzou využitia systému 5S pracoviska a jej vplyvom na kvalitu výrobného procesu vo vybranej organizácii

There are no limitations of the topic