Přehled vypsaných témat - Technická fakulta

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Analýza využitia systému 5S pracoviska a jej vplyv na kvalitu výrobného procesu vo vybranej organizácii
Stav tématu:
schváleno (Ing. Rastislav Mikuš, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Technická fakulta
Garantující pracoviště: Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Práca sa zaoberá analýzou využitia systému 5S pracoviska a jej vplyvom na kvalitu výrobného procesu vo vybranej organizácii

K tématu nejsou zadaná žádná omezení