Prehľad vypísaných tém - Technická fakulta

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Analýza využitia systému 5S pracoviska a jej vplyv na kvalitu výrobného procesu vo vybranej organizácii
Stav témy:
schválené (Ing. Rastislav Mikuš, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Maroš Korenko, PhD.
Fakulta:
Technická fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra kvality a strojárskych technológií - TF
Max. počet študentov:--
Navrhol:
doc. Ing. Maroš Korenko, PhD.
Abstrakt: Práca sa zaoberá analýzou využitia systému 5S pracoviska a jej vplyvom na kvalitu výrobného procesu vo vybranej organizácii

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia