Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Udržateľný rozvoj a ekologická stopa, komparatívna analýza vybraných krajín
State of topic: approved (doc. Ing. Jozef Repiský, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Statistics and Operations Research - FEM
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.
Summary:
Udržateľný rozvoj je v súčasnosti výrazne pertraktovaný pojem a je uskutočnených množstvo výskumných analýz z hľadiska ekonomických, sociálnych a ekologických aspektov. V diplomovej práci bude skúmaná problematika ekologickej stopy na úrovni vybraných krajín a v kontexte s ich udržateľným rozvojom. Údaje budú čerpané z dostupných databáz, ako FAO, Eurostat a pod. V práci budú aplikované metódy exploratívnej štatistickej analýzy, viacrozmerné štatistické metódy, data mining a iné.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-KME Quantitative Methods in Economics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.