Summary of topics offered - Department of Plant Protection (FAaFR)

Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Symbiotické vzťahy medzi vlnovníkmi (Acari: Eriophyoidea) a fytoplazmami (Candidatus genus Phytoplasma) pri regulácii alergénneho peľu ambrózie palinolistej, Ambrosia artemisiifolia (D)
State of topic:
approved (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department: Department of Plant Protection - FAaFR
Max. no. of students:
1
Academic year:
2020/2021
Proposed by: doc. Ing. Peter Tóth, PhD.
Summary:
Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia L.) je cudzí invázny druh, pôvodný v Severnej Amerike. Najdôležitejšou oblasťou jej výskytu v Európe je Poddunajská rovina. Ambrózia má negatívny vplyv na poľnohospodárstvo a ľudské zdravie. Veľkou hrozbou je predovšetkým jej alergénny peľ. Tento výskum prinesie unikátny pohľad na symbiotické vzťahy medzi vlnovníkmi (Acari: Eriophyoidea) a fytoplazmami (Candidatus genus Phytoplasma) na ambrózii palinolistej. Práca umožní pochopiť a využiť tieto iterakcie z pohľadu biologickej regulácie ambrózie palinolistej. Výskum sa bude realizovať v poľných i laboratórnych podmienkach s cieľom determinovať vlnovníky a fytoplazmy a otestovať ich vplyv na produkciu peľu.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-OCR Plant Protection