Summary of topics offered - Department of Plant Protection (FAaFR)

Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic:
Výskyt patogénov slnečnice ročnej a repky olejky v systéme ekologického a konvenčného poľnohospodárstva (E)
State of topic:
approved (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Peter Bokor, PhD.
Faculty: Faculty of Agrobiology and Food Resources
Supervising department:
Department of Plant Protection - FAaFR
Max. no. of students:
1
Academic year:
2020/2021
Proposed by: doc. Ing. Peter Bokor, PhD.
Summary: Existujú rôzne výsledky zo štúdií chorôb z pôdy pri organickom a konvenčnom pestovaní. Niektoré štúdie uvádzajú vyšší výskyt chorôb koreňov obilnín pestovaných v organickom poľnohospodárstve, zatiaľ čo iné nezistili žiadny rozdiel. Niektoré štúdie informujú o nižšom výskyte fuzarióz klasov spôsobených hubami Fusarium spp. v organickom poľnohospodárstve, ale existujú tiež štúdie, ktoré nezistili žiadny rozdiel vo výskyte fuzarióz medzi oboma systémami. Porovnanie výskytu chorôb pri pestovaní olejnín v konvenčnom a organickom spôsobe hospodárenia neboli doposiaľ publikované. Cieľom práce bude zhodnotiť vplyv rôznych systémov hospodárenia na zdravotný stav pestovaných plodín kapusty repkovej pravej formy ozimnej a slnečnice ročnej. Zistiť výskyt najvýznamnejších patogénov repky ozimnej a slnečnice ročnej pestovaných v ekologickom poľnohospodárstve a konvenčnom poľnohospodárstve a tiež zhodnotiť účinnosť biologických prípravkov využívaných na ochranu plodín v ekologickom poľnohospodárstve proti napadnutiu patogénmi v konvenčnom systéme hospodárenia v poľných podmienkach.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-OCR Plant Protection