Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Zmeny fyzikálno-chemických vlastností tukov vplyvom ich skladovania
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Peter Haščík, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
Max. počet studentů:2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Ing. Jana Tkáčová, PhD.
Abstrakt:
Med je látka, ktorá je produkovaná včelami (Apis mellifera) z nektáru rastlín, zo sekrétov živých častí rastlín alebo z výlučkov hmyzu cicajúceho živé časti rastlín, ktorý včely zbierajú, pretvárajú a obohacujú vlastnými špecifickými látkami, ukladajú, zahusťujú, uskladňujú a ponechávajú v plástoch, aby vyzrel. Fyzikálne a chemické požiadavky na med umiestňovaný na trh ustanovuje príloha Vyhlášky č. 41/2012. Cieľom práce bude komerčne ponúkaný med posúdiť v súlade s vyhláškou počas skladovania.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-TNi technológia potravín

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.