Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Zmeny fyzikálno-chemických vlastností tukov vplyvom ich skladovania
State of topic:
approved (prof. Ing. Peter Haščík, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Jana Tkáčová, PhD.
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department: Department of Technology and Quality of Animal Products - FBFS
Max. no. of students:
2
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Summary:
Med je látka, ktorá je produkovaná včelami (Apis mellifera) z nektáru rastlín, zo sekrétov živých častí rastlín alebo z výlučkov hmyzu cicajúceho živé časti rastlín, ktorý včely zbierajú, pretvárajú a obohacujú vlastnými špecifickými látkami, ukladajú, zahusťujú, uskladňujú a ponechávajú v plástoch, aby vyzrel. Fyzikálne a chemické požiadavky na med umiestňovaný na trh ustanovuje príloha Vyhlášky č. 41/2012. Cieľom práce bude komerčne ponúkaný med posúdiť v súlade s vyhláškou počas skladovania.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TNI Food Technology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.