Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Riziká mikrovlnného ohrevu a jeho využitie pri úprave potravín
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Peter Haščík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov - FBP
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Mikrovlnný ohrev je dnes dennou súčasťou života, pričom sa používa na prípravu pokrmov, ich regeneráciu a pod. Napriek mnohým kladom, ktoré tento spôsob úpravy ponúka, môžeme hovoriť aj o negatívach, ktoré so sebou prináša. Cieľom práce je zamerať sa na tieto klady, zápory, riziká a zamerať sa na jeho využitie pri úprave potravín.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BKB bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.