Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Riziká tepelnej úpravy potavín
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Peter Haščík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Jana Tkáčová, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov - FBP
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Ing. Jana Tkáčová, PhD.
Abstrakt: Počas tepelnej úpravy potravín dochádza k zmene ich jednotlivých zložiek, či už tukov, sacharidov, bielkovín a ďalších pričom mnohé z týchto zmien sú nežiaduce. Cieľom práce je poskytnúť ich prehľad, jasne ich identifikovať v procese tepelnej úpravy.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PTG potraviny a technológie v gastronómii
B-BKB bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.