Summary of topics offered - Faculty of Engineering

Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Zváranie ultrazvukom a jeho využitie v praxi
State of topic:
approved (prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
Faculty:
Faculty of Engineering
Institute: Department of Machines and Production Biosystems - TF
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: Martin Bátovský
Summary:
Ultrazvukové zváranie je jedna z najstarších aplikačných oblastí, kde sa začala priemyselne využívať ultrazvuková energia vyšších výkonov. Je rozšírené najmä vďaka výhodným aplikáciám v oblasti spájania plastických hmôt. Cieľom záverečnej práce je vypracovať rešerš o možnostiach využitia tejto metódy vo výrobnej praxi.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-VAB Manufacturing Technologies for Automotive Industry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.