Prehľad vypísaných tém - Technická fakulta

Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Zváranie ultrazvukom a jeho využitie v praxi
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
Fakulta:
Technická fakulta
Ústav:
Katedra strojov a výrobných biosystémov - TF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: Martin Bátovský
Abstrakt:
Ultrazvukové zváranie je jedna z najstarších aplikačných oblastí, kde sa začala priemyselne využívať ultrazvuková energia vyšších výkonov. Je rozšírené najmä vďaka výhodným aplikáciám v oblasti spájania plastických hmôt. Cieľom záverečnej práce je vypracovať rešerš o možnostiach využitia tejto metódy vo výrobnej praxi.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-VAB výrobné technológie pre automobilový priemysel

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.