Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic:
Svetové finančné a komoditné trhy
State of topic:
approved (prof. Ing. Zlata Sojková, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Economic Policy - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2020/2021
Proposed by: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Summary: V poslednom období sme svedkami mnohých zmien a inovácií na finančných a komoditných trhoch. Finančné trhy sa viac prepojili s komoditnými trhmi, keď investori začali hľadať nové investičné príležitosti v časoch stagnácie na finančných trhoch. To malo za následok významný vplyv na ceny komodít, vrátane agro-komodít. Úroveň a dynamika cien poľnohospodárskych komodít majú pritom dôležité sociálne a politické dôsledky. Majú vplyv na príjmy producentov a kúpnu silu spotrebiteľov. Cieľom práce bude analýza vzťahu medzi finančnými a komoditnými trhmi. V práci sa využijú najnovšie metódy analýzy finančných časových radov na odhalenie vzťahu medzi finančnými trhmi a komoditnými trhmi.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-EPP Economics and Management of Agriculture and Food Processing