Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Využitie inovatívnych výskumných riešení pri sledovaní vplyvu aróm na emócie spotrebiteľov
State of topic:
approved (prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department: Department of Marketing and Trade - FEM
Max. no. of students:
--
Academic year:
2020/2021
Proposed by: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Summary: Zapojenie viacerých ľudských zmyslov je už dnes nevyhnutnou súčasťou každého úspešného podnikania, ktoré sa snaží správne nasmerovať zákaznícke rozhodnutia, vytvoriť príjemné prostredie a dosahovať vyšší predaj. Jednu z možností pre vytvorenie príjemnej atmosféry v nákupnom prostredí predstavuje aromatizácia priestorov a s ňou súvisiace faktory. Práca pojednáva o využití spotrebiteľskej neurovedy a inovatívnych výskumných riešení pri hodnotení vplyvu aróm na emócie spotrebiteľov. Cieľom práce je analyzovať vplyv arómy na spotrebiteľské rozhodnutie v nákupnom procese pri zohľadnení emocionálnej zložky rozhodovania. Pri riešení práce budú použité najnovšie výskumné metódy v oblasti neurozobrazovacích a biometrických metód. Pri skúmaní vplyvu aróm na emocionálnu odozvu človeka bude v laboratórnych podmienkach použitá elektroencefalografia (EEG) a v reálnych podmienkach tvárová biometria (FC). Využitie neurovedeckých prístupov v súčasnosti ponúka oveľa lepšie pochopenie toho, ako sa arómy spracúvajú v mozgu a ako s nimi pracovať pri efektívnom využívaní tohto nástroja. V oboch prípadoch bude zohľadňovaná aj kvalita vzduchu, ktorá má zásadný vplyv na vnímanie aróm. Primárne získané štruktúrované a neštruktúrované dáta budú spracované metódami deskriptívnej a induktívnej štatistiky, prípadne inými modernými metódami v závislosti od databázovej základne. Získané poznatky vyústia do definovania praktických a teoretických súvislostí zmeny faktorov prostredia na nákupné správanie a rozhodovanie.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-ATM Agrarian Trade and Marketing