Prehľad vypísaných tém - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Falšovanie a autentifikácia alkoholických nápojov.
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jozef Golian, Dr. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Alica Bobková, PhD.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia