Přehled vypsaných témat - Katedra mikrobiológie (FBP)

Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Mikrocenóza vybraných tradičných a nových odrôd hrozna slovenského pôvodu
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště:
Katedra mikrobiológie (FBP)
Max. počet studentů:
--
Akademický rok:
2020/2021
Navrhl: doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD.
Abstrakt:
Mikrobiálny ekosystém hrozna pozostáva z rozmanitých mikroorganizmov. Na ich druhovú diverzitu majú vplyv fyzikálne faktory prostredia, ako aj biologické faktory (odroda hrozna). Najdôležitejšími mikroorganizmami pri výrobe vína sú kvasinky, ale nemožno podceňovať ani prítomnosť baktérií a mikromycét, pretože mnohé z nich infikujú bobule hrozien, kde spôsobujú hnilobu, napádajú vínne sudy a ďalšie zariadenia vinárskych prevádzok, korkové zátky, produkujú nepríjemný zápach, mykotoxíny a následne môžu ovplyvniť mušt a víno. Aby sme sa vyhli ekonomickým stratám, je potrebné kontrolovať spoločenstvo týchto mikroorganizmov. Dizertačná práca bude zameraná na aktuálnu mikrocenózu hrozna vo vybraných tradičných odrodách slovenského pôvodu, ako aj v odrodách nových, moderných. Hrozno bude zberané v technologickej zrelosti a následne analyzované na osídlenie mikromycétami, kvasinkami, baktériami mliečneho a octového kvasenia. Známym faktom je, že nielen kvasinky, ale aj baktérie pôsobiace v procese výroby vína značne vplývajú na jeho kvalitu. Preto dizertačná práca bude zameraná aj na sledovanie diverzity kvasinkovej a bakteriálnej mikrocenózy v rôznych fázach fermentačného procesu. Reprezentatívne kmene kvasiniek a baktérií budú identifikované pomocou hmotnostnej spektrometrie MALDI-TOF MS Biotyper, vláknité mikroskopické huby pomocou makro-a mikromorfologických znakov. Potencionálne toxinogénne druhy rodu Penicillium budú testované na schopnosť produkovať vybrané mykotoxíny v podmienkach in vitro. Dizertačná práca umožní získať informácie o komplexnom zastúpení mikroorganizmov a ich diverzite v dynamickom procese vinárskej výroby.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-TEP technológia potravín