Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Ovplyvňovanie rastu pozberových patogénov ovocia a zeleniny z rodov Botrytis a Rhizopus rastlinnými silicami
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra mikrobiológie - FBP
Max. počet študentov:1
Akademický rok:2020/2021
Navrhol:
Abstrakt: Doktorandská dizertačná práca bude zameraná na využitie plynnej fázy rastlinných silíc (a ich komponentov) na elimináciu pozberového plesnivenia ovocia a zeleniny. Pozberové straty ovocia a zeleniny spôsobené zaplesnivením sú udávané od 10 do 40 % produkcie týchto komodít. Počas riešenia doktorandskej práce budú izolované a identifikované najmä druhy rodov Rhizopus a Botrytis, ktoré najčastejšie spôsobujú zaplesnivenie ovocia a zeleniny. Takto získané izoláty budú identifikované na druhovú úroveň s využitím klasických a molekulárno-genetických metód. V podmienkach in vitro budeme stanovovať % inhibície rastu izolátov v prítomnosti plynnej fázy silíc, minimálne inhibičné dávky a najúčinnejšie silice použijeme na testovanie v podmienkach in situ (na modelových druhoch ovocia a zeleniny). V záverečnej fáze doktorandského štúdia otestujeme vplyv najúčinnejších silíc na senzorickú kvalitu vybraných druhov ovocia a zeleniny.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-TEP technológia potravín