Přehled vypsaných témat - Katedra mikrobiológie (FBP)

Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Ovplyvňovanie rastu pozberových patogénov ovocia a zeleniny z rodov Botrytis a Rhizopus rastlinnými silicami
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra mikrobiológie (FBP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2020/2021
Navrhl:
Abstrakt:
Doktorandská dizertačná práca bude zameraná na využitie plynnej fázy rastlinných silíc (a ich komponentov) na elimináciu pozberového plesnivenia ovocia a zeleniny. Pozberové straty ovocia a zeleniny spôsobené zaplesnivením sú udávané od 10 do 40 % produkcie týchto komodít. Počas riešenia doktorandskej práce budú izolované a identifikované najmä druhy rodov Rhizopus a Botrytis, ktoré najčastejšie spôsobujú zaplesnivenie ovocia a zeleniny. Takto získané izoláty budú identifikované na druhovú úroveň s využitím klasických a molekulárno-genetických metód. V podmienkach in vitro budeme stanovovať % inhibície rastu izolátov v prítomnosti plynnej fázy silíc, minimálne inhibičné dávky a najúčinnejšie silice použijeme na testovanie v podmienkach in situ (na modelových druhoch ovocia a zeleniny). V záverečnej fáze doktorandského štúdia otestujeme vplyv najúčinnejších silíc na senzorickú kvalitu vybraných druhov ovocia a zeleniny.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-TEP technológia potravín