Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Ekonomika pre biovýrobu: cesta pre diverzifikáciu príjmov farmárov
State of topic: approved (Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Economics - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2020/2021
Proposed by:
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
Summary:
Jedným z cieľov Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ ( SPP ) je podporiť konkurencieschopnosť farmárov a zabezpečiť potravinovú bezpečnosť. Aj napriek existencie SPP nie sú príjmy prvovýrobcov v mnohých krajinách EU, vrátane Slovenska, na úrovni príjmov v ostatných sektoroch národného hospodárstva. Ekonomika pre biovýrobu založená na prírodných materiáloch a zdrojoch si získava čoraz väčšiu podporu v Európe a vytvára nové možnosti pre zvyšovanie príjmov poľnohospodárskych prvovýrobcov, posilnenie ich konkurencieschopnosti a redukciu prebytkov produkcie. V súčasnosti veľká väčšina biorafinérií využíva technológie prvej a druhej generácie na vytváranie biopalív, či chemikálií z kukurice, pšenice, cukrovej repy, cukrovej trstiny a mikroorganizmov z rastlinného a živočíšneho odpadu. Produkcia biopalív, biochémie, biofarmácie z poľnohospodárskej biomasy v jednotlivých krajinách EU má rozdielnu úroveň a keďže bioekonomika potrebuje produktívnych farmárov, bude cieľom dizertačnej práce výskum ekonomiky založenej na biologických surovinách a jej vplyv na diverzifikáciu farmárskych príjmov vo vybraných krajinách EU.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-EMP Business Economics and Management