Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy:
Optimization of cryopreservation methods for sample storage of animal genetic resources
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra biochémie a biotechnológie - FBP
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2020/2021
Navrhol: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
Abstrakt: Effective breeding of reproductive biological material of some livestock species is not yet fully managed. The result is reduced survival and quality of fresh and mainly frozen / thawed livestock cells. The primary objective of the submitted PhD. work is to optimize some methodologies for obtaining, cryopreservation and evaluating the quality of reproductive biological material with the priority of breeds of farm animals, whose numbers of individuals are considered threatened or risky based on monitoring. Our results will allow increased quality of frozen specimens and thus expand the gene bank of animal genetic resources.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-PZBA Potravinové zdroje a biotechnológie