Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Modulation effects of phytonutrients in relation to reproductive health in vitro
Stav témy: schválené (prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:2020/2021
Navrhol:
Abstrakt: The area of nutritional research has an increasing focus on the study of plant substances, which can effectively modulate the metabolic processes of animal cells, including humans. Such substances are phytonutrients, active substances or antioxidants that protect the organism against oxidative stress. Significant in their effects are, in particular, biologically active substances - polyphenols and flavonoids with a potentially high antioxidant and anticancer activity. The aim of the thesis is examination of the effects of phytonutrients present in traditional and non-traditional fruits species (elderberry, blackcurrant, blue honeysuckle, grape, sea buckthorn, pomegranate, Chinese herbaceous, etc.) and their mechanism of action on healthy, but also tumor ovarian cells in vitro. The topic will be solved in cooperation with the Research Center of AgroBioTech SUA in Nitra. The area of nutrition and biotechnology research can make a significant contribution to the knowledge of regulatory mechanisms of physiological functions of animals, including humans, by the action of phytonutrients.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-PZBA Potravinové zdroje a biotechnológie