Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Rakytník rešetliakový v prevencii diabetických komplikácií ZDF potkanov - externa
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2020/2021
Navrhol:
Abstrakt: Liečivé rastliny sú najbohatším biologickým zdrojom liekov tradičných systémov medicíny, moderných liekov, nutraceutík, potravinových doplnkov, ľudových liekov, farmaceutických medziproduktov a chemických látok pre syntetické liečivá. Rakytník rešetliakový (Hippophae rhamnoides L.) má potenciál zmierňovať negatívnu metabolickú progresiu rôznymi antioxidačnými ako aj signál-modulujúcimi mechanizmami. Rakytník mal výrazný efekt na postprandiálnu koncentráciu inzulínu a zlepšil glykemický profil v humánnej klinickej štúdii s diabetickými pacientmi. Účelom a praktickým využitím práce bude pochopenie mechanizmov účinku rakytníka rešetliakového, stanovenie vhodnej koncentrácie a doby liečby na animálnom modeli Zucker diabetic fatty (ZDF) potkany. Z hľadiska determinácie účinkov a možnosti aplikácie vo výžive ľudí a zvierat je potrebná identifikácia jeho benefičného efektu.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-ABT agrobiotechnológie