Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
Vplyv inovatívnych spôsobov spracovania zeleniny na kvalitatívne parametre hotových produktov (externá téma)
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Alica Bobková, PhD.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2020/2021
Navrhl: doc. Ing. Alica Bobková, PhD.
Abstrakt:
Vákuové vyprážanie je alternatívnou metódou k tradičnému atmosférickému vyprážaniu hlbokého tuku ponúka zdravotné výhody spojené s nižšími koncentrácie akrylamidu a menej nepriaznivé účinky na kvalitu produktu pri súčasnom zachovaní prírodnej farby a arómy produktu. Vplyv metód vyprážania na kvalitu zeleniny sa bude hodnotiť u niekoľkých druhov zeleniny pomocou kvalitatívnych parametrov. Rastlinné lupienky (označované aj ako zeleninové lupienky) sú hranolky alebo lupienky, ktoré sa pripravujú zo zeleniny. Rastlinné lupienky môžu byť vyprážané, dehydrované, sušené alebo pečené. Na základe týchto skutočností je zámerom doktorandskej práce analyzovať vybrané kvalitatívne parametre finálnych zeleninových výrobkov inovatívnymi spôsobmi spracovania modernými technológiami


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-TEP technológia potravín