Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic: Vplyv inovatívnych spôsobov spracovania zeleniny na kvalitatívne parametre hotových produktov (externá téma)
State of topic:
approved (prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Alica Bobková, PhD.
Faculty:
Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department:
Department of Food Hygiene and Safety - FBFS
Max. no. of students:
1
Academic year:
2020/2021
Proposed by:
doc. Ing. Alica Bobková, PhD.
Summary:
Vákuové vyprážanie je alternatívnou metódou k tradičnému atmosférickému vyprážaniu hlbokého tuku ponúka zdravotné výhody spojené s nižšími koncentrácie akrylamidu a menej nepriaznivé účinky na kvalitu produktu pri súčasnom zachovaní prírodnej farby a arómy produktu. Vplyv metód vyprážania na kvalitu zeleniny sa bude hodnotiť u niekoľkých druhov zeleniny pomocou kvalitatívnych parametrov. Rastlinné lupienky (označované aj ako zeleninové lupienky) sú hranolky alebo lupienky, ktoré sa pripravujú zo zeleniny. Rastlinné lupienky môžu byť vyprážané, dehydrované, sušené alebo pečené. Na základe týchto skutočností je zámerom doktorandskej práce analyzovať vybrané kvalitatívne parametre finálnych zeleninových výrobkov inovatívnymi spôsobmi spracovania modernými technológiami


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-TEP Food Technology