Prehľad vypísaných tém - Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)

Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Vplyv inovatívnych spôsobov spracovania zeleniny na kvalitatívne parametre hotových produktov (externá téma)
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
doc. Ing. Alica Bobková, PhD.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín - FBP
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2020/2021
Navrhol:
doc. Ing. Alica Bobková, PhD.
Abstrakt: Vákuové vyprážanie je alternatívnou metódou k tradičnému atmosférickému vyprážaniu hlbokého tuku ponúka zdravotné výhody spojené s nižšími koncentrácie akrylamidu a menej nepriaznivé účinky na kvalitu produktu pri súčasnom zachovaní prírodnej farby a arómy produktu. Vplyv metód vyprážania na kvalitu zeleniny sa bude hodnotiť u niekoľkých druhov zeleniny pomocou kvalitatívnych parametrov. Rastlinné lupienky (označované aj ako zeleninové lupienky) sú hranolky alebo lupienky, ktoré sa pripravujú zo zeleniny. Rastlinné lupienky môžu byť vyprážané, dehydrované, sušené alebo pečené. Na základe týchto skutočností je zámerom doktorandskej práce analyzovať vybrané kvalitatívne parametre finálnych zeleninových výrobkov inovatívnymi spôsobmi spracovania modernými technológiami


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-TEP technológia potravín